– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ –

Οι πιστοποιήσεις ανελκυστήρων πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο τμήμα πιστοποίησης της εταιρείας LEMONIDIS Elevators, σε συνεργασία με τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Η πιστοποίηση ενός ανελκυστήρα αφορά κυρίως στη διενέργεια αρχικών, καθώς και περιοδικών ελέγχων, ώστε να εξακριβωθεί η ασφαλής λειτουργία του, ενώ ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Αναγνωρισμένο Οργανισμό έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και από το 2000 και στην Ελλάδα.

Η επιθεώρηση ενός ανελκυστήρα δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση, πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική διαδικασία και αποτελεί μία τυπική νομική υποχρέωση αλλά και μία επί της ουσίας εξέταση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων που ισχύουν για να προστατεύονται οι επιβάτες και ο συντηρητής.

Πρέπει να πιστοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, νέοι και παλιοί, εγκατεστημένοι σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, πλοία και βιομηχανικούς χώρους.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008:

N

Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 / 1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

N

Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν / πιστοποιηθούν από Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.

N

Αυτοί οι ανελκυστήρες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους.

Ο Ανελκυστήρας πρέπει να πιστοποιηθεί τόσο για την ασφάλεια των επιβατών αλλά και
για την αποφυγή προστίμων προς τους ιδιοκτήτες.

Αρχικά, με βάση το ΦΕΚ 2604/Β/2008, όλοι οι ανελκυστήρες έπρεπε να είχαν πιστοποιηθεί το αργότερο έως τις 31.12.12, οι κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι διάδρομοι έως και τις 03.04.14 και τα ανυψωτικά μηχανήματα, να περάσουν από έλεγχο, το αργότερο 24 μήνες μετά από την ημερομηνία που ξεκίνησαν να λειτουργούν.

Παραδείγματα πιθανών ατυχημάτων σε μη πιστοποιημένους ανελκυστήρες

Πρόστιμο Βλάβη/ Αιτία Ατύχημα
Από 1.500€ μέχρι 60.000€ (σε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή) για τη λειτουργία μη πιστοποιημένου - καταχωρημένου ανελκυστήρα Απουσία θύρας θαλάμου ή κατάλληλης προστατευτικής διάταξης (αντί αυτής) Σύνθλιψη ατόμου σε ανελκυστήρα
(σε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή) Απουσία προσκρουστήρων Πρόσκρουση θαλάμου στον πυθμένα, με την ταχύτητα κίνησης
για τη λειτουργία μη πιστοποιημένου - καταχωρημένου ανελκυστήρα Μη λειτουργία ή απουσία διάταξης προστασίας λόγω βραχυκυκλώματος (Ρελέ διαρροής) Ηλεκτροπληξία
Ακαταλληλότητα διάταξης κλειδαριάς Κίνηση ανελκυστήρα με ανοιχτή θύρα θαλάμου
Ακαταλληλότητα συστήματος αρπαγής/ περιοριστήρα ταχύτητας Ελεύθερη πτώση θαλάμου
Wordpress Table Plugin

Ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής οφείλει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και στη συνέχεια καταχώρηση
του ανελκυστήρα στον δήμο που ανήκει.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού

N

Για κτίρια κατοικιών – 6 χρόνια για ανελκυστήρες 6 στάσεων και 5 χρόνια για ανελκυστήρες περισσότερων από 6 στάσεων.

N

Για επαγγελματικούς χώρους – 4 χρόνια για ανελκυστήρα έως 6 στάσεων, 3 χρόνια για ανελκυστήρες πάνω από 6 στάσεων και για ξενοδοχεία με λιγότερες από 200 κλίνες.

N

Για δημόσια κτίρια: 1 χρόνο για ανελκυστήρες σε parking, νοσοκομεία και ξενοδοχεία με πάνω από 220 κλίνες και γενικότερα για χώρους προσπέλασης από ευρύ κοινό.

N

1 χρόνο για κυλιόμενους διαδρόμους και για κυλιόμενες κλίμακες.

N

Στα ανυψωτικά μηχανήματα η διάρκεια είναι από 12 έως 60 μήνες ανάλογα με την κατηγορία του εκάστοτε μηχανήματος.

Aναθέστε όλη τη διαδικασία και τη γραφειοκρατία σε εμάς και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε
το ασανσέρ σας ήρεμοι και ασφαλείς

$

Το εξειδικευμένο τμήμα πιστοποίησης που διαθέτει η εταιρεία μας θα σας εξυπηρετήσει, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και απαίτησή σας.

$

Η ασφάλεια που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας περνάει πια και από τον ανελκυστήρα σας! Πιστοποιήστε τον τώρα και μεταφερθείτε με απόλυτη ασφάλεια!

Espa 2014-2020

Pin It on Pinterest

Share This